Kalevala granaína

Myytti, kuva, mielikuva
Granadalaisen Kalevalan lähtökohta

Kalevalan myytit ovat iskostuneet mieleemme suomalaisuuden myytteinä. Kalevalan tulkinnoissa on usein korostettu ajatusta, jonka mukaan eepoksen henkilöissä esiintyvät suomalaisten perusluonteiden hyveet ja heikkoudet. Eri aikoina on kuitenkin korostettu eri ominaisuuksia niin sankareiden karakteristiikassa kuin eepoksen merkityksen arvioinneissa. Etäiset tapahtumat ja kollektiiviset mielikuvat yhdistyvät uudempiin tarinoihin muokaten myyttejä. Näin on rakentunut ja edelleen rakentuu myös myyttinen suomalaisuus.

Kalevalan henkilöhahmojen moniaineksisuus ja ristiriitaisuus ovat mahdollistaneet niiden lukuisat tulkinnat. Monitulkintaisuus on kuitenkin myyteille tyypillinen piirre. Ne toiveet, totuudet ja mielikuvat, joita Kalevalan on uskottu esittelevän, ovat itse asiassa Kalevalan kulloistenkin vastaanottajien ja tulkitsijoiden toiveita, totuuksia ja mielikuvia.

Kalevala granaínan näkökulma painottuu myyttien ja niiden tulkintojen tutkimukseen. Teos keskittyy myyttien kuvalliseen ilmaisuun ja visuaaliseen aineistoon. Näitä kysymyksiä käsittelee sekä myyttien, Kalevalan, kuvataiteen ja kuvallisen ilmaisun tutkijoita että myös 13 espanjalaista kuvataiteilijaa, jotka tuottivat visuaalista aineistoa Kalevalan runojen innoittamana.

Julkaisu kuuluu Kalevalan 175-vuotisjuhlavuoden julkaisuihin, ja se on toteutettu Kalevalaseuran, Joensuun, Jyväskylän ja Granadan yliopistojen sekä Jyväskylän taidemuseon välisenä yhteistyönä.

Gaupan hinta: 12,90€
OVH: 49,95€

Tekijä: Manuel Vélez Cea
Annika Waenerberg
Tekstit: Suomi, espanja, englanti
Koko: 240 × 220 mm
Sivumäärä:     290
Sidosasu: Kartonkikantinen
ISBN: 978-952-5712-49-0
Kalevala granaína

Kalevala granaína

Hinta
12,90 €
Gauppa Nettikauppa / Gresiona Oy
Höyrymyllyntie 14 A 13
90520 Oulu
puh. +358 40 551 0983
email: reijo.hietanen@gresiona.fi